Sterk in verfraaiing en
verbetering van publieke en privéruimtes

Wegen

'kennis en daadkracht voor alle wegenprojecten'

Wegen, fiets- en voetpaden, parkings ... Van projecten als de ontsluiting van verkavelingen tot de herinrichting van dorpskernen. Krinkels combineert veiligheid met een verzorgd uitzicht van het landschap en de openbare ruimte. Een totale dienstverlening in de ruimste zin van het woord.

Ons programma sluit naadloos aan bij al uw wensen en behoeften. Krinkels zorgt voor alle voorbereidende werken en is thuis in de aanleg van bestrating en het inrichten van wegen met oversteekplaatsen, drempels, kruispunten, rotondes, belijning, markeringen, werf- en wegsignalisatie, verkeersremmers en -drempels en diverse verlichtingselementen. Dat geldt eveneens voor de realisatie van fonteinen, fietsstallingen en straatmeubilair ...

'Bermenbeheer : waarmee het allemaal begon'

Met de aanleg en het onderhoud van bermen is Krinkels zoveel jaren geleden gestart als pionier. Vandaag beschikken we over referenties in elke provincie en werken we op alle bestuursniveaus: gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk.
De contracten worden echte all-in projecten waarin netheid- en groenonderhoud gecombineerd worden met kolkenreiniging, vegen, zwerfvuilverwijdering, en accidentele herstellingen zoals bv vangrails. Onze aanwezigheid op de weg gebeurt steeds met minimale hinder en de hoogste veiligheidsvoorzieningen.

Bij de afvoer van maairesten en snoeihout respecteren we steeds het milieu. Deze natuurlijke resten gaan naar energiecentrales voor een tweede leven als opwekker van groene stroom.

Bekijk onze referenties   Download onze folder

 
Hakselaar Anti-terrorisme plantenbakken Anti-terrorisme plantenbakken Vellingswerken Vellingswerken Anderlecht bloemen Laarne nachtploeg Wegen Wegen Wegen Wegen Wegen

Meer video's