Sterk in verfraaiing en
verbetering van publieke en privéruimtes

Het team van Gosselies druk aan het werk

In de Regio Charleroi is Krinkels druk bezig met het totale onderhoud van de snelwegen en parkeerterreinen.
Wij staan er o.a. in voor; Snoeien en vellen van bomen, maaien van bermen, borstelen van de snelwegen, uitbaggeren van de sloten, legen van vuilnisbakken op de parkeerterreinen, zwerfvuilverwijdering, straatmeubilair onderhouden en geluidswallen schoonmaken.

Het team van Gosselies druk aan het werk