Sterk in verfraaiing en
verbetering van publieke en privéruimtes

Meerjarencontract met Waterwegen en Zeekanaal

Sinds juli voert Krinkels in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal een jaar lang het groen- en netheidsonderhoud uit langs diverse waterlopen in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Het gaat om het Zeekanaal Brussel-Schelde en de BovenZenne, het kanaal Brussel-Charleroi en het kanaal Leuven-Dijle en Netekanaal.

“Het natuurtechnisch beheren van waterwegen behoort tot onze kernactiviteiten”, licht Wim Van Maele, Directeur Groen, toe. “Hier komt heel wat expertise en vakmanschap bij kijken. Denk maar aan maaiwerken langs de oevers en aanliggende wegen, het scheren, snoeien en rooien van struiken en bomen en het vervangen en aanvullen van beplantingen. Maar evengoed zwerfvuil opruimen, ecologische onkruidbestrijding en het verwijderen en laten verwerken van alle afvalstoffen. Bij alles wat we doen, gaat bijzondere aandacht naar duurzaamheid en veiligheid op de werkvloer. Zeker bij technische uitdagingen zoals maaiwerken op erg steile taluds.”

Afhankelijk van de nodige taken, zet Krinkels tien tot dertig medewerkers in voor deze opdracht. Het contract is bovendien verlengbaar tot vier werkjaren.

Volledige herinrichting voor Boudewijnpark