Sterk in verfraaiing en
verbetering van publieke en privéruimtes

Onderhoud Brusselse Ring voor de drie Belgische gewesten

Het onderhoudswerk op en rond de Brusselse ring wordt zowel door het Vlaams-, Waals- en Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanbesteed, elk voor hun respectievelijk deel. Krinkels kwam hier steeds als winnaar uit de bus. Hierdoor verzorgt Krinkels opnieuw het onderhoudsbeheer rond de hele Brusselse ring. Het onderhoud bestaat voornamelijk uit groenonderhoud, netheidsonderhoud, herstellen van schades, veegwerkzaamheden en kolken reinigen. Het betreft 3 contracten, elk met een mogelijke looptijd van 4 jaar.

Onderhoud Brusselse Ring voor de drie Belgische gewesten