Sterk in verfraaiing en
verbetering van publieke en privéruimtes

Beplantingswerken rond gevangenis Leuze-en-Hainaut

Deze nieuwe gevangenis ligt in een landschap met veel hoogteverschillen. Dit is door de architect slim overbrugd door heuvels, hellingen en grachten te creëren, die doen denken aan de constructies rond een burcht. Wij hebben het plant- en tuinwerk aangelegd met aandacht voor de verscheidenheid van flora, bescherming van het milieu en integratie in het landschap en zullen ook het onderhoud ervan verzorgen. De afwatering loopt door grachten naar plantaardige infiltratiebekkens, waardoor de afvloeiing naar de riolen en nabije waterlopen beperkt kan worden. Ondanks de hoge specifieke eisen die aan dit project vasthingen, heeft Krinkels deze belangrijke onderneming tot een goed einde weten te brengen.

Beplantingswerken rond gevangenis Leuze-en-Hainaut