Sterk in verfraaiing en
verbetering van publieke en privéruimtes

Ecologische omvorming voor het onderzoekscentrum van het Agentschap Wegen en Verkeer te Evere

De Vlaamse Overheid wilde een volledige vergroening op de site van het Onderzoekscentrum wegenbouw van het agentschap wegen en verkeer te Evere. Ecologisch groenonderhoud en een hogere biodiversiteit waren de voornaamste vereisten. Krinkels stelde een omvormings- en ontwikkelingsproject voor, en onze teams brengen het nu enthousiast tot uitvoering.

Specifieke vergroeningsingrepen

De eerste stap in de richting van een groenere ruimte was een uitgebreide ontharding. Op de plaatsen die we vrijmaakten, hebben we heel wat gezaaid en aangeplant. Voor het grastapijt voorzien we extensief beheer: dankzij een beperkt aantal maaibeurten per jaar wordt het een bloemrijk grasland in plaats van eentonig kort gewiekt gazon. 

Faunabevorderende maatregelen

De uitgebreide en aangepaste flora zorgt niet alleen voor een groene omgeving, maar tegelijk voor een verhoogde biodiversiteit. Naast de specifieke vergroening doen we nog meer om dieren naar het AWV te lokken: we plaatsen er faunapalen met allerhande nestkasten, de geleedpotigen zijn welkom in de insectenhotels, en onze stekelige vrienden kunnen de site op en af via egeldoorgangen in de omheining.

Ingrijpend langetermijnproject

Voor de opstart van dit project hebben we de natuurwaarden gemeten. Vier jaar lang zullen we ze continu monitoren en evalueren. In samenwerking met een ecoloog en een landschapsarchitect stellen we de ingrepen verder bij over de gehele evaluatieperiode, zodat we op termijn een volledige ecologische omvorming realiseren. 

Wil u ook uw site ecologisch omvormen? Neem contact met ons op. We werken met plezier een plan uit voor uw vergroeningsproject.

https://mgt.dewitte.be/upload/news/7447/img2264.JPG https://mgt.dewitte.be/upload/news/7447/img2263.JPG https://mgt.dewitte.be/upload/news/7447/vlaandereniswegenenverkeernaakt.jpg