Sterk in verfraaiing en
verbetering van publieke en privéruimtes

Een groen kader voor UCB Pharma

Tegen 2030 wil UCB Pharma haar CO2-uitstoot met 35% verlagen, 20% minder water verbruiken en 25% minder afval genereren. Inzetten op maximale biodiversiteit in haar vestigingen, is een deel van hun strategie om die doelen te bereiken. Voor het bedrijfsterrein in Eigenbrakel doet UCB Pharma beroep op Krinkels in een meerjarig project.

Studietraject

Begin oktober starten de experten van Krinkels een studietraject op van één jaar. Ze gaan na hoe het gesteld is met de biodiversiteit en bepalen welke acties mogelijk, wenselijk en haalbaar zijn om deze te optimaliseren. Mogelijks zijn daarna nog nadere studies nodig, zoals een zwaluwenonderzoek.

Advies en uitvoering

Tijdens het studietraject delen onze experten hun bevindingen met UCB Pharma en geven ze deskundig advies. De multinational neemt de eindbeslissing over de voorgestelde veranderingen. De teams van Krinkels zullen de gewenste aanpassingen uitvoeren. Kleinere acties gebeuren meteen, de grotere werken vanaf het tweede jaar van de samenwerking. 

Monitoring en evaluatie

Bijenhotels, faunatorens, bloemenweides, nieuwe types beplanting, egelpoorten in de omheining, het zijn enkele voorbeelden van mogelijke acties. Krinkels zal de uitgevoerde aanpassingen 4 à 5 jaar lang monitoren en evalueren, en bijsturen waar nodig.

Met Krinkels als ervaren partner, vanaf de studiefase tot en met de uitvoering, kan UCB Pharma rekenen op een zorgeloos verloop en een zekere uitkomst van dit biodiversiteitsproject.

https://mgt.dewitte.be/upload/news/7410/adobestock200895188min.jpg https://mgt.dewitte.be/upload/news/7410/adobestock272518111min.jpg https://mgt.dewitte.be/upload/news/7410/adobestock281127160min.jpg https://mgt.dewitte.be/upload/news/7410/logo-ucb.png