Sterk in verfraaiing en
verbetering van publieke en privéruimtes

Geïntegreerd contract met Antwerpse haven

Het Antwerpse havenbedrijf zocht een betrouwbare partner voor het onderhoud van hun grondgebied. Ondanks de vele ingeschreven bedrijven, sleepte Krinkels het contract in de wacht. Zij zullen de komende vier jaar het Antwerpse havengebied onderhouden op diverse domeinen.

“We sloten een geïntegreerd contract voor vier jaar,” vertelt directeur Wim Van Maele. “Onder dat contract valt het groenbeheer en netheidsonderhoud. We onderhouden dus de groenzones, doen de veegwerken langs wegen en fietspaden en reinigen de kolken. Ook de winterdienst valt binnen het contract. We houden de haven en sluiscomplexen sneeuw- en ijzelvrij. Hiervoor stellen we vijf maanden lang 9 units ter beschikking, inclusief bemanning en reserve. Zij zijn zeven dagen op zeven, 24 op 24 uur, stand-by.”

Focus op duurzaamheid

Het Antwerpse havenbedrijf focust op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het selecteren van het geschikte bedrijf gebeurde hierbij onder andere op basis van vier voorname punten: de voorgestelde technieken en machines, de vorming van het personeel en de inzet of samenwerking met sociale economie bedrijven. De totaalaanpak van Krinkels wist hierin duidelijk te overtuigen en leidde tot het contract.

https://mgt.dewitte.be/upload/news/3066/20150701120448klein.jpg