Sterk in verfraaiing en
verbetering van publieke en privéruimtes

Krinkels houdt Halle onkruidvrij

Sinds begin dit jaar verzorgen we het algemeen groenonderhoud in Halle. Onze heetwatertechniek komt hier goed van pas om onkruid ecologisch te bestrijden.

Krinkels verzorgde eerder al het algemeen groenonderhoud in de 20%-zone van Halle. Dat is het centraal gebied rond het centrum met een nultolerantie voor herbicidengebruik. Sinds begin dit jaar voeren we onze activiteiten uit in heel de stad, inclusief de deelgemeenten.

Projectleider Eric Malfroy licht de onderhoudswerkzaamheden toe: “Niet alleen het maaien, wieden, hakken en scheren van hagen behoort tot het takenpakket. Ook voor de aanleg van bodembedekkers en de zomer- en wintersnoei kan Halle op ons rekenen. Om onkruid op verhardingen ecologisch te bestrijden, schakelen we alternatieve methodes in. We behandelen het zowel mechanisch met stalen borstels als thermisch. Onze heetwatertechniek bewijst hier zijn troeven.”

“Bijkomend verzamelen we drie keer per jaar zwerfvuil over de ganse stad. Een basisteam van zes arbeiders, twee ploegbazen en een werfleider zal permanent in Halle aanwezig zijn. Bij piekmomenten doen we ook beroep op collega-arbeiders uit omliggende regio’s. Op die manier blijft Halle het hele jaar door piekfijn verzorgd.” Tot tevredenheid van Johan Servé, Schepen van afvalbeleid, jeugd en openbare werken. “We kregen al heel wat positieve reacties.”

https://mgt.dewitte.be/upload/news/2823/20150513werkenhalle110.jpg https://mgt.dewitte.be/upload/news/2823/20150513werkenhalle113.jpg