Sterk in verfraaiing en
verbetering van publieke en privéruimtes

MVO

'meerwaardecreatie in drie dimensies'

Als marktleider neemt Krinkels de verwachte voorbeeldfunctie op het vlak van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen graag op zich. Wij geven een brede invulling aan dit begrip en zetten drie P's centraal: People, Planet en Profit.

Meerwaardecreatie in drie dimensies

People

We investeren niet enkel in onze eigen medewerkers maar ook in de maatschappij. Veiligheid staat voorop bij alle werkzaamheden. Dit bevestigen onze VCA**-certificering en de 10 gouden regels van Krinkels voor veilig werken. Met allerlei veiligheidsverhogende maatregelen, zoals PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) en werfinspecties, beperken we het aantal ongevallen tot een absoluut minimum. Zowel bij onze medewerkers als bij weggebruikers, omwonenden, bezoekers en andere betrokkenen.

We stimuleren werknemers ook in hun ontwikkeling en scholing. Ons opleidingsplan zorgt voor tevreden, gemotiveerd en uiterst bekwaam personeel. We voorzien verder in een volledig veiligheidstraject voor interim-medewerkers en onderaannemers. U merkt het, een sterk HR-beleid zit ingebakken bij Krinkels.

Ons streven naar een duurzame samenleving uit zich door het aannemen van onderhoudswerken, samen met sociale economiebedrijven. We zijn vertrouwd met diversiteit en nemen kansengroepen op in onze missie en doelstellingen. Mensen met een arbeidshandicap krijgen een speciale opvolging via collega-mentors in de onderneming.

 

Planet

Ecologisch denken en handelen, duurzaamheid, respect voor alle levensvormen en elke omgeving, efficiënt omgaan met energie: stuk voor stuk kernwaarden die Krinkels heeft vertaald in zijn bedrijfslogo. Zorg voor het milieu zit dan ook volledig ingebakken in onze bedrijfsvoering en CO2-beheersplan.

Het milieubeleid omvat verder maatregelen voor energie, mobiliteit en duurzame inkoop. Met lokale depots verkleinen we de afstand tot de werkvloer. Het resultaat? Minder verbruik van brandstoffen en een kleinere CO2-uitstoot. We verkleinen onze milieu-impact met Adblue als additief voor dieselbrandstof en investeringen in zuinige machines. Ten slotte dragen ook afvalverzameling en -herbestemming, van bijvoorbeeld groenresten, bij tot de zorg voor het milieu.

Profit

Een gezonde winst is noodzakelijk voor de continuïteit van Krinkels en levert een solide basis voor ons MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Dit is zeker niet strijdig met de doelstellingen van People en Planet. We streven ernaar met alle interne en externe stakeholders te communiceren en in dialoog te treden over onze uitdagingen en prestaties, inclusief deze op het vlak van MVO.

Het is onze ambitie de huidige marktpositie verder te verstevigen. En met een beter en ruimer dienstenprogramma willen we efficiënter, innovatiever en competitiever werken. Onder Profit vallen niet alleen onze financiële prestaties. We beogen met al onze activiteiten een maatschappelijke en economische meerwaarde. De sterke verankering in de Belgische economie, met lokale vestigingen en depots, zet ons midden in de samenleving. We nemen de verantwoordelijkheid voor de effecten van onze activiteiten en werken volgens de geldende wet- en regelgeving.

We willen bijdragen aan het creëren van langetermijnwaarde voor mensen binnen en buiten de onderneming, voor het milieu en de economie.


Bekijk onze referenties