Sterk in verfraaiing en
verbetering van publieke en privéruimtes

Missie & visie

Waarden

In onze bedrijfsvoering en logo staan vier waarden centraal: respect voor ecologie, duurzaamheid, de bron van het leven en energie.

 • Ecologie

  Onder deze noemer werken we aan het behoud, herstel, de ontwikkeling en duurzaam gebruik van de natuur. We voegen de daad bij het woord door onder meer ecologische onkruidbestrijding te en zoveel mogelijk pesticiden te weren. Het bestrijden van onkruid gebeurt met een heetwatermachine, een mooi voorbeeld van onze jarenlange rol als voorloper.
 • Duurzaamheid

  Bij al onze activiteiten handelen we volgens het duurzaamheidsprincipe, rekening houdend met mens en milieu, nu en in de toekomst. Dat doen we concreet door gebruik te maken van duurzame materialen. Van de voertuigen en het machinepark tot de bewuste keuze voor kleistenen, blauwe steen of andere natuurlijke materialen. Dit zowel bij de aanleg en het onderhoud van gebouwen en terreinen, wegen en parken & tuinen.
 • De bron van het leven

  Water is onmisbaar voor mens en natuur. Een levensbelangrijke factor waar we ons optimaal voor inzetten door de regeling van waterstromen, zuivering van afvalwater en het landschap te beschermen tegen stormen en overstromingen. Door het aanleggen van groendaken, collectoren en rioleringen. Maar net zo goed door het installeren van fonteinen of bewatering van planten en bomen. Of door sportvelden te voorzien van een wateropvang om overtollig water te hergebruiken in drogere periodes.
 • Energie

  Een natuurlijke manier om de batterijen op te laden? Bewegen en sporten! Dat geeft energie. Een positief resultaat waar we graag aan meewerken met de aanleg en het onderhoud van sportvelden, looppistes en speelterreinen. Plaatsen waar klein en groot zich volop kunnen uitleven.