Sterk in verfraaiing en
verbetering van publieke en privéruimtes

Gebouwen & terreinen

'die eerste indruk … zo belangrijk'

Met een mooi vormgegeven buitenruimte maakt u het verschil. Krinkels zorgt voor zowel de aanleg als inrichting ervan. Met functionele en decoratieve elementen. Van bestratingen en paden tot verhardingen in beton, asfalt of klinkers. Van groene of bloeiende beplanting en bomen tot zitelementen, houtconstructies, fietsenstallingen, vijvers en fonteinen ...
Met ervaring en vakmanschap vertalen we uw wensen van idee naar identiteit. En dat gaat verder dan enkel het zichtbare. Denk aan grond-, riolerings- en funderingswerken volgens de regels van de kunst. Of de opstelling van 'slim groen' en poorten en afscheidingen die privacy en veiligheid garanderen.

Elk exterieur vraagt een specifieke aanpak. Maaien van grasperken, groenonderhoud, snoeien en vellen van struiken en bomen ... Werken met een zichtbaar resultaat. Net als het verwijderen van exotische planten of ecologische onkruidbestrijding. Bepaalde interventies vragen speciale kennis, zoals groeiplaatsverbetering, stabiliteitsanalyse, ziektebestrijding bij bomen of de aanpak van eikenprocessierupsen. Ook over het onderhoud van uw vijver, de herstelling van verhardingen, het reinigen van afvoer en kolken, ongediertebestrijding of het verwijderen van zwerfvuil denken we op voorhand tot in detail na.

Uw wensen zijn de leidraad van ons onderhoudsplan. Jaarlijks, maandelijks of seizoensgebonden. Als deelopdracht of compleet pakket. U beslist. Samen bekijken we de nodige werkzaamheden, planning, frequentie, oplevering en budget. Zo weet u perfect waar u aan toe bent!

Bekijk onze referenties

 
Gebouwen & terreinen Gebouwen & terreinen Gebouwen & terreinen Gebouwen & terreinen Gebouwen & terreinen Gebouwen & terreinen Gebouwen & terreinen Gebouwen & terreinen