Sterk in verfraaiing en
verbetering van publieke en privéruimtes

Erkenningen & certificaten

We communiceren open naar onze klanten, leveranciers en personeel en investeren in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Een aantal van onze medewerkers heeft daarom als taak zowel het waarborgen van de veiligheid en kwaliteit als de bescherming van het milieu. Hiervoor hebben we diverse extern geauditeerde en gecertificeerde systemen:

VCA ** versie 2008/05

EN ISO 9001:2008

Erkenningen

 1. C Klasse 8 vanaf € 5.330.000 Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken
 2. C1 Klasse 8 vanaf € 5.330.000 Gewone rioleringswerken
 3. E Klasse 8 vanaf € 5.330.000 Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde
 4. E1 Klasse 8 vanaf € 5.330.000 Moerriolen
 5. G3 Klasse 8 vanaf € 5.330.000 Beplantingen
 6. D Klasse 7 tot € 5.330.000 Algemene aannemingen van bouwwerken
 7. D1 Klasse 7 tot € 5.330.000 Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen
 8. G Klasse 7 tot € 5.330.000 Algemene aannemingen van grondwerken
 9. G4 Klasse 7 tot € 5.530.000 Speciale bekledingen voor sportvelden
 10. C3 Klasse 6 tot € 3.225.000 Niet elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen
 11. D24 Klasse 6 tot € 3.225.000 Restauratie van monumenten
 12. B Klasse 5 tot € 1.810.000 Algemene aannemingen van waterbouwkundige werken
 13. B1 Klasse 5 tot € 1.810.000 Ruimen van waterlopen
 14. C2 Klasse 5 tot € 1.810.000 Watervoorziening en leidingen leggen
 15. C5 Klasse 5 tot € 1.810.000 Bitumineuze verhardingen
 16. F Klasse 4 tot € 900.000 Algemene aannemingen metaalconstructies
 17. F2 Klasse 4 tot € 900.000 Bouw van metalen draagstructuren
 18. P2 Klasse 4 tot € 900.000 Elektrische en elektromechanische installaties
 19. A Klasse 2 tot € 275.000 Algemene aannemingen van baggerwerken
 20. P1 Klasse 2 tot € 275.000 Elektrische installaties in gebouwen
 21. P3 Klasse 2 tot € 275.000 Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen
 22. S1 Klasse 2 tot € 275.000 Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen en databeheer

Bekijk onze referenties

 

Erkenningen & certificaten

Erkenningen & certificaten