Sterk in verfraaiing en
verbetering van publieke en privéruimtes

Activiteiten

Aanleg

 1. Aanbrengen gemetselde gewelven en onderdoorgangen
 2. Afsluitingen plaatsen
 3. Afvalverzameling
 4. Belijning
 5. Beplantingen
 6. Bestratingen
 7. Betonconstructies
 8. Bomen
 9. Collectieve valbescherming
 10. Fiets- en wandelpaden
 11. Fonteinen
 12. Gemetselde of betonnen muren
 13. Groendaken
 14. Groene gevels
 15. Grond- en funderingswerken
 16. Houtconstructies (bruggen, steigers, vlonders, terrassen, hekwerk)
 17. Kunstgrasvelden: voetbal, rugby, hockey, tennis
 18. Looppisten: Finse piste, atletiek
 19. Metselwerken
 20. Natuurgrasvelden: voetbal, rugby, hockey, golf, tennis
 21. Parking
 22. Plaatsen van kabelsleuven
 23. Plaatsen van verkeersremmende maatregelen
 24. Plaatsen van verlichtingselementen
 25. Planten
 26. Riolering en huisaansluitingen
 27. Spel en recreatie: mini-golf, multisport en recreatie, skateboard, petanque
 28. Straatmeubilair plaatsen
 29. Struiken
 30. Tuinmeubilair plaatsen
 31. Verhardingen
 32. Verhuur of plaatsing binnenbeplanting
 33. Verlichting
 34. Vijvers
 

Onderhoudsdiensten

 1. Afvoer- en kolkenreiniging
 2. Betonherstellingen
 3. Boomstabiliteitsanalyse en ziektebestrijding
 4. Boomverzorging
 5. Ecologische onkruidbestrijding
 6. Eikenprocessierupsenbestrijding
 7. European Tree worker
 8. European Tree technician
 9. Gladheidbestrijding
 10. Groeiplaatsverbetering van bomen
 11. Herstellingen en dringende interventies
 12. Herstellen van verhardingen
 13. Infrastructureel Facility Management
 14. Invasieve planten verwijderen (berenklauw, Amerikaanse vogelkers)
 15. Maaien van bermen
 16. Maaien van grasperken
 17. Multi sites onderhoud
 18. Onderhoud binnenbeplanting
 19. Onderhoud groene daken en gevels
 20. Onderhoud terreinen
 21. Onderhoud verhardingen
 22. Ongediertebestrijding
 23. Opvang en afvoer van groenresten
 24. Scheren van hagen
 25. Sneeuw ruimen
 26. Snoeien en vellen van bomen
 27. Verwijderen van exotische planten
 28. Zwerfvuilverwijdering