Sterk in verfraaiing en
verbetering van publieke en privéruimtes

Erkenningen & certificaten

We communiceren open naar onze klanten, leveranciers en personeel en investeren in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Een aantal van onze medewerkers heeft daarom als taak zowel het waarborgen van de veiligheid en kwaliteit als de bescherming van het milieu. Hiervoor hebben we diverse extern geauditeerde en gecertificeerde systemen:

VCA ** versie 2008/05

EN ISO 9001:2008

Erkenningen

 1. C Klasse 8 vanaf € 5.330.000 Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken
 2. C1 Klasse 8 vanaf € 5.330.000 Gewone rioleringswerken
 3. C3 Klasse 8 tot € 5.330.000 Niet elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen
 4. E Klasse 8 vanaf € 5.330.000 Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde
 5. E1 Klasse 8 vanaf € 5.330.000 Moerriolen
 6. G Klasse 8 tot € 5.330.000 Algemene aannemingen van grondwerken
 7. G3 Klasse 8 vanaf € 5.330.000 Beplantingen
 8. B Klasse 6 tot € 3.225.000 Algemene aannemingen van waterbouwkundige werken
 9. B1 Klasse 6 tot € 3.225.000 Ruimen van waterlopen
 10. D Klasse 6 tot € 3.225.000 Algemene aannemingen van bouwwerken
 11. D1 Klasse 6 tot € 3.225.000 Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen
 12. G4 Klasse 6 tot € 3.225.000 Speciale bekledingen voor sportvelden
 13. C5 Klasse 5 tot € 1.810.000 Bitumineuze verhardingen
 14. D24 Klasse 5 tot € 1.810.000 Restauratie van monumenten
 15. C2 Klasse 4 tot € 900.000 watervoorziening en leidingen leggen
 16. P2 Klasse 4 tot € 900.000 Elektrische en elektromechanische installaties
 17. A Klasse 3 tot € 500.000 Algemene aannemingen van baggerwerken

Bekijk onze referenties

 

Erkenningen & certificaten

Erkenningen & certificaten